header-logo2.png

Bivanje v študentskem domu je ena od oblik subvencioniranega bivanja. Poleg tega pod subvencionirano bivanje spada še bivanje v dijaških domovih, bivanje pri koncesionarjih in bivanje pri zasebniku s subvencijo.

Razpis

Študentski domovi vsako leto objavijo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih. Najdete ga na spletnih straneh Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter drugih dijaških in študentskih domovih. Vsebujejo informacije o prošnjah za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja, kdaj so roki za oddajo prošenj in seznam prilog, ki jih je potrebno priložiti k prošnji oz. seznam dokazil, ki jih bo pisarna za študentske domove pridobila sama. V razpisu so tudi navedeni naslovi, na katere se prošnja pošilja.

Vloga za sprejem

Študenti priporočeno pošljejo ali osebno oddajo prošnjo za sprejem pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču navadno do 10. avgusta tekočega leta.

Če po tem datumu nastanejo izjemne okoliščine (brez staršev oziroma skrbnikov, najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere, nezaposleni starši oziroma skrbniki), se prošnja lahko pošlje ali odda kadarkoli med študijskim letom.

Vloga za podaljšanje bivanja

Prošnjo za podaljšanje bivanja študent vloži tako, da jo pošlje pristojni pisarni za študentske domove priporočeno po pošti ali odda osebno. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo za podaljšanje bivanja pristojni pisarni za študentske domove v visokošolskem središču navadno najkasneje do 10. avgusta tekočega leta.

Naslovi domov

Študent, ki mu status študenta oziroma pravica bivanja poteče med študijskim letom, priporočeno pošlje ali odda prošnjo najkasneje trideset dni pred potekom statusa oziroma pravice bivanja.

Če po teh datumih nastanejo izjemne okoliščine (brez staršev oziroma skrbnikov, najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere, nezaposleni starši oziroma skrbniki), se prošnja lahko pošlje ali odda kadarkoli med študijskim letom.

Razpisi in obrazci za prihajajoče študijsko leto

V prihajajočem študijskem letu vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja študentov izpolnjuje v celoti elektronsko. Študenti s kvalificiranim digitalnim potrdilom (elektronski podpis) jo lahko oddajo v celoti elektronsko, ostali pa vlogo z vso potrebno dokumentacijo priporočeno pošljejo na naslov:

Univerza na Primorskem
Pisarna za študentske domove
Ankaranska 7
6000 Koper

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja je potrebno oddati do 16. avgusta.

Tehnična pomoč za težave pri izpolnjevanju elektronske vloge - Enotni kontakti center:

e-pošta: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)