header-logo2.png

Vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja študentov izpolnjuje v celoti elektronsko. Študenti s kvalificiranim digitalnim potrdilom (elektronski podpis) jo lahko oddajo v celoti elektronsko, ostali pa vlogo z vso potrebno dokumentacijo priporočeno pošljejo na naslov:

Univerza na Primorskem
Pisarna za študentske domove
Ankaranska 7
6000 Koper

Na omenjenem naslovu ali na telefonski številki 05 6117 507 ter na spletnih straneh Pisarne za študentske domove Univerze na Primorskem in mojcimer.si je najti tudi vse informacije v zvezi s sprejemom in podaljšanjem bivanja v študentskem domu in dijaških domovih ter informacije glede subvencij. Študentje so uvrščeni na prednostni seznam na podlagi ustrezno oddane prošnje oz. vloge in v skladu s pogoji in merili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov v študentskih domovih.