header-logo2.png

 • 1. Za uporabo spletnega portala Mojcimer.si, posredovalnica študentskih sob (v nadaljevanju: spletni portal Mojcimer.si), ki je dosegljiva na spletnem mestu https://mojcimer.si/, se mora uporabnik strinjati s Pogoji uporabe spletnega portala Mojcimer.si (v nadaljevanju: Pogoji uporabe). Sprejem Pogojev uporabe je pogoj za registracijo uporabnika in za uporabo storitev spletnega portala Mojcimer.si. Pogoji uporabe se občasno posodabljajo in spreminjajo, o čemer je uporabnik seznanjen po e-pošti in sicer na naslov, ki ga navede pri registraciji. Uporabniku so vsakokratno veljavni Pogoji uporabe dostopni na spletnem mestu https://mojcimer.si/.
 • 2. Spletni portal Mojcimer.si je posrednik med najemodajalci in najemojemalci.
 • 3. Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati in s tem ustvariti uporabniški račun. Uporabnik mora biti na datum registracije star vsaj 15 let ali več. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja in potrditi potrditveni mail za dostop do svojega uporabniškega računa na https://mojcimer.si/. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le en uporabniški račun. Pravne osebe imajo lahko več uporabniških računov, vendar le po predhodnem dogovoru z upravljavcem spletnega portala Mojcimer.si. Uporabnik se s sprejemom Pogojev uporabe zavezuje, da se bo ravnal skladno z njimi.
 • 4. Uporabnik se lahko odloči, da svoj uporabniški račun odpre s svojim facebook računom ali Google računom.
 • 5. Upravljavec spletnega portala Mojcimer.si vsem obiskovalcem in registriranim uporabnikom spletnega portala Mojcimer.si nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega portala. Uporabniku je na voljo elektronska pošta info@mojcimer.si za vzpostavitev kontakta z upravljavcem.
 • 6. Vsak uporabnik spletnega portala Mojcimer.si s sprejemom Pogojev uporabe dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega portala Mojcimer.si, pošiljanje elektronske pošte v skladu z določili teh Pogojev uporabe. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo in aktiviranjem uporabniškega računa seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Splošno uredbo Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov in internimi pravnimi akti upravljalca. Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega portala Mojcimer.si, Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper.
 • Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega portala Mojcimer.si. Upravljavec spletnega portala Mojcimer.si bo podatke o oglasu uporabnika hranil 1 leto od zadnje deaktivacije oglasa, s čimer uporabnik soglaša ob registraciji. Upravljavec spletnega portala Mojcimer.si si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali oglasu državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.
 • 7. Spletni portal Mojcimer.si, njen upravljavec in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za oglas, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki oglas odda.
 • 8. Uporabnik spletnega portala Mojcimer.si se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni oglasi resnični; da ne bo oglaševal nepremičnin, katerih promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Uporabnik v svoje oglase ne sme prepisovati ali kopirati vsebin iz oglasov drugih uporabnikov.
 • 9. Oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Opisu v slovenskem jeziku je lahko dodan opis v angleškem jeziku.
 • 10. Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal oglasov za koga drugega, brez njegovega izrecnega soglasja.
 • 11. Oglas mora vsebovati specifične podatke o nepremičnini, ki se oglašuje oziroma o vrsti nepremičnine, ki jo posamezni uporabnik išče. Opis se mora nanašati samo na predmet oglaševanja oz. iskanja. V oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih nepremičnin ali česarkoli, kar ni neposredno predmet oglaševanja. Cena, navedena v posameznem oglasu, ki ga objavi uporabnik posameznik, se lahko določi tudi »po dogovoru«. Pri oglasih, ki jih objavi uporabnik podjetje, znesek, ki je naveden v oglasu, predstavlja končno in zavezujočo ceno. V primeru, da oglas objavi uporabnik podjetje, torej pravna oseba in zavezanec za DDV, mora cena vključevati DDV. Navedba cen, ki predstavljajo le del celotne cene, ni dovoljena.
 • 12. Fotografije v oglasu morajo biti resnične fotografije nepremičnine, ki se oddaja. Ni dovoljeno objavljati enake fotografije v več oglasih. Objava logotipov, povezav, pasic in ostalih slikovnih gradiv v oglasih ni dovoljena.
 • 13. V posamezni oglas je dovoljeno vpisati le eno nepremičnino, ki se oddaja oz. ki se išče.
 • 14. Oglas mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo.
 • 15. Naslov oglasa mora opisovati nepremičnino, ki se oddaja oziroma nepremičnino, ki se išče. V naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo (npr.: ***študentska soba*** in podobno).
 • 16. Uporabnik lahko za isto nepremičnino odda samo en oglas. Prav tako ni dovoljena objava oglasov za isto nepremičnino v dveh različnih kategorijah.
 • 17. Prepovedano je objavljanje oglasov, ki oglašujejo kar koli drugega kot nudenje najema nepremičnine oziroma iskanje nepremičnine primerne za najem.
 • 18. Oglaševanje oz. oglas, ki vsebuje posebno ponudbo (kot npr. popust, ipd.) mora imeti jasen opis te posebne ponudbe v besedilu opisa oglasa. Slik v oglasu ni dovoljeno označevati s posebno ponudbo. Posebna ponudba ne sme biti zavajajoča. Ponudnik mora v oglasu s posebno ponudbo navesti, kje si lahko uporabnik prebere pogoje za pridobitev ugodnosti oz. pridobi dodatne informacije v zvezi s posebno ponudbo.
 • 19. Z oddajo ponudbe na posamezni oglas in sprejemom ponudbe s strani uporabnika, ki je oglas objavil, se med najemodajalcem in najemojemalcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med najemodajalcem in najemojemalcem. Najemodajalci in najemojemalci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je v določeni meri anonimen. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Najemodajalci in najemojemalci s sprejemom Pogojev uporabe spletnega portala Mojcimer.si, z odločitvijo poslovanja preko spleta, prevzamejo tveganja povezana z verodostojnostjo identitete posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki. Kontaktni obrazec pri posameznem oglasu je namenjen samo povpraševanju glede konkretne ponudbe.
 • 20. Kontaktni obrazec pri posameznem oglasu je namenjen izključno povpraševanju glede konkretne ponudbe. Pošiljanje obvestil s kakršnokoli drugo vsebino ni dovoljeno.
 • 21. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave oglasa, če meni da bi objava takšnega oglasa škodovala spletnemu portalu Mojcimer.si – presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec spletnega portala Mojcimer.si si prav tako pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu portala Mojcimer.si, upravljavcem ali lastnikom portala ali z lastnikom povezanimi osebami in odstraniti oziroma izbrisati njihove oglase. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Oglasi s sporno vsebino so lahko po presoji urednika posredovani pristojnim državnim organom.
 • 22. Upravljavec spletnega portala Mojcimer.si si pridružuje pravico izbrisa oziroma ne objave oglasa, če posamezni oglas vsebuje:
  • HTML kodo, ki kvari standardni izgled oglasa;
  • stile ali klicanje datotek s stili (css) iz drugih spletnih strani;
  • vtičnik ali več vtičnikov na Facebook, Google +, Twitter ali podobna spletna mesta;
  • razne skripte;
  • obrazce z vnosnimi polji;
  • t.i. »Keyword spamming« – ponavljanje istih besed. Določena ključna beseda (ali zlog) ne sme imeti več kot 10 % deleža v vsebini oglasa ali se očitno ponavljati v naslovu;
  • »skriti tekst« – kar pomeni, da uporabnik v svoj oglas vnese tekst, ki za ostale uporabnike ni berljiv ali ostalim uporabnikom ni viden;
  • žaljivo, neprimerno vsebino ali vsebino, ki bi pomenila, da predmet navedena v oglasu ne more biti predmet trgovanja;
  • oglasne pasice (bannerje) oz. promocijske oglase, akcijske pasice (bannerje) ali druge logotipe, slike, fotografije, s katerimi škodujejo spletnemu portala Mojcimer.si ter hkrati kršijo ta pravila ter
  • kakršnokoli označevanje fotografij v posameznem oglasu, še zlasti pa označevanje z besedilom ali številkami, ki bi kazale na »akcijo, popust, znižanje cene, ipd.«, je prepovedano;
  • kakršnekoli števce ogledov oglasa;
  • druge elemente, za katere bi upravljavec ugotovil, da kakorkoli škodljivo vplivajo na spletni portal Mojcimer.si.
 • Upravljavec spletnega portala Mojcimer.si si pridružuje pravico do izbrisa oziroma ne objave oglasov uporabnika, če uporabnik ne upošteva Pogojev uporabe oz. navodil upravljavca. Kakršnekoli metode za zlorabljanje avtomatskega razvrščanja oglasov na seznamih in v rezultatih iskanja z namenom zagotavljanja boljše uvrstitve niso dovoljene in se smatrajo za kršitev teh Pogojev uporabe.
 • 23. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljalec ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.
 • 24. Z objavo oglasa na spletnem portalu Mojcimer.si, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto in odgovarja nanjo.
 • 25. Uporabnik, ki opravi registracijo na spletnem portalu Mojcimer.si, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi tega spletnega mesta. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo upravljavec ob prejemu obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega portala Mojcimer.si ali z zagotavljanjem storitve upravljavca. Uporabnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki jih je ali jih bo prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega preklica v skladu s Splošno uredbo Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z internimi pravnimi akti.
 • 26. Uporabnik se strinja, da lahko upravljavec njegov oglas, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Upravljavec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino oglasa in povezavo na spletni portal Mojcimer.si.
 • 27. Vsebina spletnega portala Mojcimer.si je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega portala Mojcimer.si, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, strogo prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na spletni portal Mojcimer.si neizključno ter časovno in teritorialno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj oglas. Uporabnik spletnega mesta se izrecno strinja, da se vse fotografije, ki so objavljene na spletnem portalu Mojcimer.si, označi z logotipom upravljavca.
 • 28. Uporabnik spletnega mesta lahko kontaktira drugega uporabnika spletnega portala Mojcimer.si preko navedenega spletnega mesta zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja o predmetu ali storitvi iz oglasa. Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih uporabnikov spletnega portala Mojcimer.si za reklamiranje storitev ali izdelkov.
 • 29. Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega portala Mojcimer.si, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med najemodajalcem in najemojemalcem.
 • 30. Upravljavec si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu portalu Mojcimer.si, njenim upravljavcem ali lastnikom ali z lastnikom povezanih oseb. Presojo o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.
 • 31. Upravljavec ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene ‘takšne kot so’. Upravljavec in lastniki ne odgovarjajo za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj upravljavca, z namenom škodovanja uporabniku. Spletni portal Mojcimer.si si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine delovanje portala.
 • 32. Upravljavec spletnega portala Mojcimer.si si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik oglasa oziroma bo spremenil način, kako lahko uporabniki predmetni oglas najdejo. Spletni portal Mojcimer.si ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik na svojem računalniku oz. na svojem nosilcu elektronskih podatkov shrani vsebino in fotografije oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.
 • 33. Namestitev piškotkov na spletnem portalu Mojcimer.si je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov.
 • Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletnega mesta pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem portalu Mojcimer.si obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega portala Mojcimer.si, ob registraciji uporabniškega računa, pri prijavi ali objavi oglasa ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Prijavljen uporabnik lahko dano soglasje tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.
 • 34. Upravljavec spletnega portala Mojcimer.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te Pogoje uporabe spletnega portala Mojcimer.si. Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta so dostopni na https://mojcimer.si/.
 • 35. Podatki o upravljavcu spletnega portala Mojcimer.si:
 • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper (ID DDV SI15176436)