header-logo2.png

Politika varstva osebnih podatkov ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih posredovalnica sob Mojcimer zbira ob vzpostavitvi uporabniškega računa.

Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za omenjene namene in javnosti ne bodo dostopni, razen podatki, ki jih sami prostovoljno objavite v oglasih. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 (usklajeno z zadnjim drugim branjem april 2018, bo prilagojeno s sprejetjem ZVOP-2) in GDPR.

Upravljavec 

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper. V primeru vprašanj pošljite e-poštno sporočilo na podpora@mojcimer.si.

Nameni obdelave podatkov

Osebne podatke hranimo izključno za namen vaše možnosti prijave v vaš uporabniški račun in avtomatizirano komunikacijo.  Osebne podatke, ki so nam posredovani, obdelujemo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Kategorije osebnih podatkov

Hranijo in obdelujejo se osebni podatki, ki ste jih na spletni strani Mojcimer zaupali ob registraciji uporabniškega računa, in sicer:

  • ime in priimek,
  • elektronski naslov

Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave

Vaše osebne podatke upravljalec shranjuje na lastnih strežnikih, lociranih v Sloveniji, in strežnikih ponudnikov storitev v oblaku, ki se nahajajo v državah članicah EU.

Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. 

V kolikor bi  prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Na vašo zahtevo je upravljavec dolžan posredovati informacijo o tem, katere osebne podatke o vas obdelujemo in s kakšnim namenom. Dolžan vam jih je posredovati v razumnem času in na jasen način. V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate naslednje pravice:

  • pravico do dostopa do podatkov,
  • pravico do popravka,
  • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
  • pravico do omejitve obdelave,

Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov: podpora@mojcimer.si.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.