Bivanje v študentskih domovih

Bivanje v študentskem domu je ena od oblik subvencioniranega bivanja. Poleg tega pod subvencionirano bivanje spada še bivanje v dijaških domovih, bivanje pri koncesionarjih in bivanje pri zasebniku s subvencijo.

Razpis

Študentski domovi vsako leto objavijo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih. Najdete ga na spletnih straneh Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter drugih dijaških in študentskih domovih. Vsebujejo informacije o prošnjah za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja, kdaj so roki za oddajo prošenj in seznam prilog, ki jih je potrebno priložiti k prošnji oz. seznam dokazil, ki jih bo pisarna za študentske domove pridobila sama. V razpisu so tudi navedeni naslovi, na katere se prošnja pošilja.

Vloga za sprejem

Študenti priporočeno pošljejo ali osebno oddajo prošnjo za sprejem pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču navadno do 10. avgusta tekočega leta.

Če po tem datumu nastanejo izjemne okoliščine (brez staršev oziroma skrbnikov, najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere, nezaposleni starši oziroma skrbniki), se prošnja lahko pošlje ali odda kadarkoli med študijskim letom.

Vloga za podaljšanje bivanja

Prošnjo za podaljšanje bivanja študent vloži tako, da jo pošlje pristojni pisarni za študentske domove priporočeno po pošti ali odda osebno. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo za podaljšanje bivanja pristojni pisarni za študentske domove v visokošolskem središču navadno najkasneje do 14. avgusta tekočega leta.

Naslovi domov

Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
Cesta 27. aprila 31/Dom VI
p.p. 991001 Ljubljana
e-pošta: studentski.domovi@siol.net
tel.: 01/ 242 12 62, 242 12 64, 242 12 65

Visokošolsko središče v Mariboru
Univerza v Mariboru, Študentski domovi
Pisarna za študentske domove
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor
e-pošta: umsd@uni-mb.si 
tel.: 02 228 42 00, 02 228 42 19

Visokošolsko središče v Kopru
Univerza na Primorskem
Študentski domovi
Pisarna za študentske domove
Ankaranska cesta 7, 6000 Koper
tel.: 05 6117 507      
e-pošta: studentski.domovi@upr.si

Visokošolsko središče v Kranju
Dijaški in študentski dom Kranj
Pisarna za študentske domove
Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj
e-pošta: dsd.kranj@guest.arnes.si
tel.: 04 2010 430, 04 2010 436, 04 2010 437

Visokošolsko središče Novo mesto
Na Loko 2, 8000 Novo mesto
e-pošta: vs.nm@guest.arnes.si
tel.: 07 39 30 010. splet: http://www.vs-nm.si/

Visokošolsko središče Novo mesto
Kraška ulica 2, 6210 Sežana
e-pošta: info@viviss.si
tel.: 05 731 35 10 . splet: http://www.viviss.si/viviss

Študent, ki mu status študenta oziroma pravica bivanja poteče med študijskim letom, priporočeno pošlje ali odda prošnjo najkasneje trideset dni pred potekom statusa oziroma pravice bivanja.

Če po teh datumih nastanejo izjemne okoliščine (brez staršev oziroma skrbnikov, najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere, nezaposleni starši oziroma skrbniki), se prošnja lahko pošlje ali odda kadarkoli med študijskim letom.

Razpisi in obrazci za prihajajoče študijsko leto

V prihajajočem študijskem letu vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja študentov izpolnjuje v celoti elektronsko. Študenti s kvalificiranim digitalnim potrdilom (elektronski podpis) jo lahko oddajo v celoti elektronsko, ostali pa vlogo z vso potrebno dokumentacijo priporočeno pošljejo na naslov:

Univerza na Primorskem
Pisarna za študentske domove
Ankaranska 7
6000 Koper

Prošnjo za sprejem je mogoče oddati do 1. junija, prošnjo za podaljšanje bivanja pa do 16. avgusta.

Če po 16. avgustu nastanejo izjemne okoliščine (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov) lahko študent prošnjo za sprejem odda kadarkoli med študijskim letom od 1. 10. dalje do objave razpisa za naslednje študijsko leto, preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.