V študijskem letu 2018/19 se vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja študentov izpolnjuje v celoti elektronsko. Študenti s kvalificiranim digitalnim potrdilom (elektronski podpis) jo lahko oddajo v celoti elektronsko, ostali pa vlogo z vso potrebno dokumentacijo priporočeno pošljejo na naslov:

Univerza na Primorskem
Pisarne za študentske domove
Ankaranska 7
6000 Koper

Na omenjenem naslovu ali na telefonski številki 05 611 75 07 ter na spletnih straneh Pisarne za študentske domove Univerze na Primorskem in mojcimer.si je najti tudi vse informacije v zvezi s sprejemom in podaljšanjem bivanja v študentskem domu in dijaških domovih ter informacije glede subvencij. Študentje so uvrščeni na prednostni seznam na podlagi ustrezno oddane prošnje oz. vloge in v skladu s pogoji in merili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov v študentskih domovih.

RAZPISI

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikuih za študijsko leto 2018/2019

Razpis za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2018/2019

Obrazec - Prošnja za sprejem za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2018/2019

Call for applications for subsidised accommodation for higher education programme students with the status of persons under international protection for the academic year 2018/2019

Application for admission to subsidised accommodation for students with the status of persons under international protection for academic year 2018/2019